Lớp học chụp ảnh ở Bếp Thực Dưỡng

Tôi được chị cho chiếc máy ảnh bán chuyên đã lâu, nay mới có dịp sử dụng máy một cách đàng hoàng, biết tới iso, shutter speed, white balance, tiêu cự…những chỉ số cơ bản mà lẽ ra ai có máy cũng cần phải học từ đầu.