Lệnh trong R – Tạo biến điều kiện

Sáng giờ ngồi mày mò tìm lỗi trong một đoạn code R, mặc dù không tìm ra chính xác lỗi là gì nhưng phát hiện một cách để có thể đi tiếp thay vì giậm chân tại chỗ.

Mình đang học khóa “Linear Regression in R for Public Health” trên coursera, các bộ dữ liệu và câu lệnh dưới đây là theo hướng dẫn của khóa học. Các câu lệnh trong bài này mình viết lại từ hướng dẫn của khóa học.

Continue reading “Lệnh trong R – Tạo biến điều kiện”

Về ngôn ngữ khoa học – Lý thuyết xác xuất thống kê trong nghiên cứu y tế công cộng: Mô hình hồi quy tuyến tính

Mình thấy có một vấn đề trong giới học thuật rất lớn, đó là cách sử dụng từ vựng và cấu trúc câu rất chi là khó hiểu. Dường như viết ra chỉ để người trong giới đọc.

Hai câu trên là viết vào ngày hôm qua, sau một đêm ngẫm nghĩ thì mình nhận ra là để viết được các nội dung khoa học dễ hiểu không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, cần có thời gian luyện tập, sự thấu hiểu vấn đề, kỹ năng trình bày, và một thái độ khiêm tốn thì mới có thể cho ra đời những bài viết mà cả những người ngoài ngành cũng có thể hiểu được. Bản thân mình muốn viết dễ hiểu cũng là chuyện rất khó, không nên than phiền như trên, và mình cũng cần phải luyện tập rất nhiều. Và bài viết này sẽ bắt đầu cho chuỗi rèn luyện đó.

Continue reading “Về ngôn ngữ khoa học – Lý thuyết xác xuất thống kê trong nghiên cứu y tế công cộng: Mô hình hồi quy tuyến tính”