Ở Mỹ

Vậy là hơn hai năm sang Mỹ rồi. Nhiều khi mình khó khăn với bản thân, tự nói là sao chưa làm được gì cả, rồi mình cũng quên mất cảm xúc của bản thân khi chuyển sang môi trường mới. Để rồi lâu lâu chợt nhận ra mình thật mạnh mẽ, hay là vô cảm, hay là không biết chăm sóc cho cảm xúc bản thân.

Continue reading “Ở Mỹ”