Mắt biếc

“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần

Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu…”

Từ Đó – Phan Mạnh Quỳnh

Từ nhỏ tới lớn có hai người con trai nhìn vào mắt mình thật lâu rồi hỏi vu vơ, sao mắt Vy nâu vậy. Mỗi lần nghe là tự nhiên thấy mắc cỡ, rồi cũng chẳng trả lời gì, lại mỉm cười vu vơ. Đó cũng là hai người làm cho mình biết mắt mình màu nâu, và… mắt mình đẹp, dù bọng mắt thì to và quầng thâm thì dày.

Continue reading “Mắt biếc”